Gaz pozostaje bardzo ważnym paliwem i bez niego niełatwo imaginować sobie codzienne życie szoferów albo polskich rodzin

Powered by Drupal
Rury gazowe
Author: Bill Smith
Source: http://www.flickr.com
Nie da się jednakoż ukryć, że transformacja zachodzi raczej w wolnym tempie i nadal największym dystrybutorem gazu w na rodzimym rynku jest PGNiG. Należy jednak mieć świadomość, że każdy ma prawo do wyboru dowolnego sprzedawcy paliwa gazowego spośród dostawców aktywnych na rynku. Kolejnym jego atutem jest prostota i wygoda transportu, mowa tu o rurociągach. Z przyczyny na spore zwiększenie jego wykorzystywania w Polsce zarówno przez klientów przemysłowych jak i jednostkowych rynek gazu w Polsce uległ zauważalnym zmianą. Faworytem na tym rynku jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jest to jedno z najogromniejszych i najdłużej funkcjonujących na rynku krajowym przedsiębiorstw.

Zajmuje się ono wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, spożytkowaniem tych złóż w Polsce i poza granicami kraju, importem gazu ziemnego do Polski, przechowywaniem gazu ziemnego i tym podobnie. Ogólnie mówiąc obrót gazem ziemnym to jego podstawowe zadanie. Za otrzymane paliwo oraz świadczone usługi dystrybucji odbiorca rozlicza się według cen i stawek opłat charakterystycznych dla grup taryfowych, do których przynależy. Choć mnóstwo naszych przedsiębiorstw zdobyło już pozwolenie na dostarczanie tego paliwa, to jednakże nie każda z nich działa na terenie naszego kraju. Równocześnie, nie każda z nich przedstawiła swoją ofertę dla każdego odbiorcy, po prostu części firm sprzedaje swój gaz tylko przedsiębiorstwom, inne zaś transportują swoje paliwo do klientów indywidualnych. Zmiana dostawy gazu, czyli jak - WWW? Kierowcy, którzy dużo podróżują, szukają takiego paliwa, które będzie wydajne, a przy tym tanie.

Bardzo często najlepszym rozwiązaniem okazuje się kupno samochodu z instalacją lpg. A niekiedy słyszymy, że nasz przyjaciel dokonuje w swoim fiacie niezbędnych przeróbek, aby już dłużej nie tankować ropy, ale właśnie gaz. Jego cena pozostaje nadal atrakcyjna, co oczywiście skłania wytwórców samochodów do fabrycznego wyposażania modeli w instalację
Fabryka
Author: jose a. del moral
Source: http://www.flickr.com
lpg. możliwe że w nieodległej przyszłości rynek motoryzacyjny będzie w dużej mierze opierał się na wspomnianym wyżej surowcu energetycznym - wszystko zależy od globalnej koniunktury. Rynek bywa teraz dość niepewny, a jakakolwiek zmiana dostawy gazu - gen.com.pl/obowiazujace-dokumenty/procedura-zmiany-sprzedawcy.html/ - jest w stanie wywołać panikę na giełdzie, a to spowoduje wzrostu cen. Na razie w naszym kraju nie eksploatuje się złóż tego surowca na krajową skalę.

Gaz ziemny w Polsce rzecz jasna występuje, lecz jego wydobycie jest na tyle nieopłacalne, że jeszcze nikt się nie zdecydował na masową eksploatację. Najpierw powinniśmy podpisać umowę z nowym dostawcą, który będzie działaćna obszarze dystrybutora (click). W dalszej kolejności trzeba rozwiązać dotychczasową umowę ze sprzedawcą. W momencie gdy konsument miał wcześniej tak zwaną umowę kompleksową, zaś z nowym sprzedawcą zawarł jednie umowę na sprzedaż, to konieczne będzie także zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z dystrybutorem. Mówiąc prościej, chodzi o przedsiębiorstwo, które dostarcza paliwo. Najistotniejszym warunkiem rozwiązania umowy w sytuacji zmieniania sprzedawcy jest termin okresu wypowiedzenia. Później, po podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą konieczne jest zgłoszenie tego Polskiej Spółce Gazowniczej, ponieważ zarządza ona określoną siecią.

Do wykonania tych czynności konsument oczywiście może upoważnić inną osobę, przykładowo nowego sprzedawcę. Dystrybutor musi nam umożliwić zmianę dostawcy, nie później niż w czasie dwudziestu jeden dni od Grupy taryfowe, a raczej klientów, którzy do niej należą, rozdziela się ze względu na lokalizację odbioru paliwa, rocznej ilości przyjmowanego paliwa oraz rodzaju przyjmowanego paliwa gazowego. Odbiorca raz w roku jest zaliczany do grupy taryfowej na podstawie stwierdzonego zużycia paliwa gazowego. Takie grupy taryfowe gazu mogą ulec zmianie przykładowo w przypadku zmiany wielkości zużycia paliwa. Taka zamiana może nastąpić wyłącznie raz w ciągu roku umownego. Trzeba wtedy napisać stosowne oświadczenie, które zanosi się do BOK-u, wysyła faksem lub poprzez e-mail lub dostarcza się w inny sposób. Oświadczenie to powinno być umotywowane przykładowo tym, że ulegnie zmianie liczba urządzeń używanych przez odbiorcę, które były zasilane paliwem gazowym.
Tags: