Jak a także do kiedy wypełnić PIT-28 - wytyczne

Powered by Drupal
Zeznanie PIT 28 wypełniasz, kiedy w roku podatkowym uzyskujesz przychody opodatkowane tytułem: pozarolniczej aktywności gospodarczej albo umowy wynajmu, podnajmu, dzierżawy albo pozostałych umów o analogicznym charakterze.


deklaracja będzie Cię więc dotyczyć, gdy do dwudziestego stycznia roku podatkowego złożyłeś pisemne oświadczenie o doborze owego sposobu opodatkowania, zaś jeśli zaczynasz prowadzenie działalności pozarolniczej w okresie roku podatkowego.


lokalizacja
Author: Gobierno de Chile
Source: http://www.flickr.com


pit 28 online
Author: Pirátská strana
Source: http://www.flickr.com


W razie pozyskiwania dochodów z najmu opodatkowanego ryczałtem deklarację o wyborze owej formy opodatkowania składa się nie później aniżeli do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy zysk z tego tytułu, bądź do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy tenże zysk uzyskano w miesiącu grudniu roku podatkowego. prawo do ryczałtu przysługuje na cały rok podatkowy. W roku kolejnym prawo to nie następuje, kiedy podatnik przekroczy limit dochodu 150.000 euro. Podatnik w trakcie roku może jednak stracić prawo do ryczałtu w związku z poszerzeniem przedmiotu działalności o czynności, jakich nie możesz rozliczać ryczałtem czy też w związku z realizowaniem czynności na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy przez sprecyzowany czas od chwili podjęcia aktywności. Przekroczenie limitu przychodów w okresie roku podatkowego nie wywołuje bezpośredniego przejścia na zasady ogólne. Za dany rok podatkowy, nawet po przekroczeniu limitu, składasz deklarację PIT 28 online. Dopiero za rok nadchodzący wykluczone będzie rozliczenie ryczałtem. Jeśli w okresie roku podatkowego naruszysz reguły prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu, podatek wedle zasad ogólnych opłacasz od dnia naruszenia owych zasad. Tym samym za czas wcześniejszy dochody opodatkowujesz, składając deklarację PIT 28.
Gdy wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika albo spółki opodatkowanej ryczałtem – wypełniasz PIT 28, jeżeli w danym roku podatkowym nie wykonujesz owej sprzedaży czy też usług na rzecz byłego pracodawcy.