Pierwsze kroki w budowie budynku - co zrobić

Powered by Drupal
Jeżeli mamy już wszystko: działkę, plan, prawomocną pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, zatrudnioną brygadę wykonawczą, kierownika budowy (nieodzownie) i inspektora nadzoru (opcjonalnie) - co teraz? Przed rozpoczęciem budowy niezbędne jest wytyczenie przez geometrę, punktu posadowienia domu.


budowa domu
Author: Brett and Sue Coulstock
Source: http://www.flickr.com
Po pierwsze musimy złożyć w adekwatnym starostwie powiatowym powiadomienie o planowanym rozpoczęciu prac. Powinniśmy to zrobić co najmniej tydzień przed zaczęciem robót. Aneksem do zawiadomienia powinno być oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków. Sprawdź również: tutaj. W tym samym urzędzie powinniśmy zarejestrować tak zwany dziennik budowy. Potem trzeba zabezpieczyć plac budowy (zrobi to firma budowlana) oraz ulokować na nim tablicę informacyjną. Tablicę tę zobowiązany będzie umieścić szef budowy. Jej treść reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i demontażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia mieszczącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy a także ochrony zdrowia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, tablica musi zostać wykonana ze sztywnej płyty koloru żółtego o wymiarach 70 x 90 cm. Musi znajdować się w widocznym miejscu od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej aniżeli metry.


budowanie domu
Source: pixabay.com
Prócz wymienionej już tablicy informacyjnej, szef budowy zobowiązany będzie umieścić też ogłoszenie mieszczące dane dotyczące bezpieczeństwa pracy jak też ochrony zdrowia. Podstawą prawną jest w tym miejscu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Ogłoszenie musi obejmować 3 elementy: przewidywane terminy zaczęcia oraz zwieńczenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną ilość pracowników zaangażowanych na budowie w poszczególnych okresach jak też informacje dotyczące planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. W praktyce obwieszczenie to zwykle umieszczane jest obok tablicy informacyjnej budowy na podobnej płycie – pomimo że w tymże przypadku nie są określone wymogi dotyczące wielkości albo odcienia. Rozporządzenie mówi jedynie, iż ma ono być umieszczone w sposób trwały jak też zabezpieczone przed zniszczeniem. Kolejny krok to wytyczenie budynku. Zająć się tym musi geodeta, zaś wykonaną pracę poświadczyć wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu tych formalności może zacząć się rzeczywista budowa domów.

Sprawdź także: http://www.heliodon.pl/kontakt.php