Skuteczny sposób na zachowanie płynności finansowej w firmie

Powered by Drupal
Jeżeli jakakolwiek fabryka wystawia faktury, zwłaszcza te z opóźnionym okresem czasu zapłaty, to teoretycznie naraża się na utratę płynności materialnej. Na szczęście istnieje ciekawe oraz, co jest najważniejsze, skuteczne rozwiązanie takiego problemu.


Przykładowo jeżeli przekazujemy komuś jakąkolwiek partię towaru, to nie zawsze możemy spodziewać się bezzwłocznej zapłaty.


biuro
Author: National Assembly for Wales
Source: http://www.flickr.com


bank
Author: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York
Source: http://www.flickr.com


Nasz partner biznesowy także posiada swych klientów, od których być może oczekuje spłaty jakichś należności. Dla nas ważna jest przede wszystkim nasza transakcja, gdyż potrzebujemy środków na swoje cele. Pewnym wyjściem jest faktoring, czyli dotycząca trzech stron umowa. Faktor, a zatem spółka świadcząca czynność faktoringu kupuje nieprzeterminowane wierzytelności od faktoranta. Należne są one od jego kontrahenta. W taki sposób podmiot świadczący jakąś usługę na rzecz swego odbiorcy może uzyskać natychmiastową należność od faktora. Nie byłby zmuszony czekać na zapłacenie faktury, jeśli petent nie mógł samodzielnie jej szybko pokryć.


faktoring
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu
Mogłoby być to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych stron, przy czym należy uważnie czytać umowy i ewentualnie dopracowywać szczegóły. Przykładowo faktor bierze za taką usługę uzgodnioną prowizję, a faktorant za możliwość momentalnego otrzymania wynagrodzenia za przeprowadzone usługi albo oddane towary musi przecież zapłacić.


Powszechnie rzecz biorąc, faktoring mógłby trochę przypominać usługi bankowe, jednak ocena niebezpieczeństwa przez faktora wygląda trochę inaczej. Dla banku przedsiębiorca będący w słabej kondycji materialnej nie jest raczej interesującym partnerem biznesowym. Dla faktora jednak jest.