Wynajem dźwigów

Powered by Drupal
Istnieje wiele sprzętów służących do transportu. W grupie owych sprzętów znajdują się maszyny do przesuwania towarów za pomocą haka, bądź innego modułu chwytnego, instalowane na podwoziach pojazdów samochodowych. Są to żurawie przenośne. Dźwigi jest możliwość w dosyć łatwy i szybki sposób przewozić z jednego podwozia na drugie.

Żurawie na budowie
Author: Canuckistan
Source: http://www.flickr.com
Ze względu na cechy konstrukcyjne, oraz prace przy których sprzęty te są wykorzystywane, zdołamy je podzielić na dźwigi uniwersalnego przeznaczenia, oraz żurawie leśne i przemysłowe. Różnią się nie tylko budową, ale także ilością ciągów pracy. Ze względu na udźwig, żurawie można podzielić na drobne, przeciętne i duże.

Każdy żuraw jest inny, więc zapoznanie się z wytyczną i przestrzeganie jej jest konieczne, by uniknąć nieszczęśliwych wypadków i znacznych uszkodzeń sprzętu - Maeda. Żurawie przenośne potrafią obsługiwać tylko osoby mające odpowiednie upoważnienia. Operator może realizować jedynie te prace, które są opisane w instrukcji. Dozwolone jest usuwanie wyłącznie drobnych, przedstawionych w instrukcji mankamentów. Wszystkie inne prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez osoby kompetentne z należytymi upoważnieniami.

Dźwig przemysłowy również służy do przemieszczania ciężarów na platformach na długości sztywnych wyżłobień nachylonych do poziomu pod kątem większym aniżeli 15 stopni, między określonymi pułapami.dźwig
Author: Alexandre Prévot
Source: http://www.flickr.com
By skorzystać z pracy tego rodzaju machin nie ma konieczności posiadać ich na własność. Istnieje mnóstwo przedsiębiorstw jakie proponują wynajem dźwigów i pozostałych maszyn specjalistycznych - wynajem dźwigów. Można wydzierżawić maszynę razem z obsługą operatorską. Operator zawsze musi stwierdzić, czy w strefie pracy żurawia nie przebywają jednostki postronne. Strefa ta stale powinna być wydzielona i znakowana. W samochodzie z pracującym dźwigiem trzeba włączyć oświetlenia ostrzegawcze, zaciągnąć hamulec ręczny i podłożyć zabezpieczenia pod koła. Operator musi mieć kask ochronny, odpowiednie obuwie i odzież niekrępującą działań. Przestrzegając istotne reguły można mieć pewność, że wszelkie przedsięwzięcie zostanie spełnione w sposób efektywny i pewny.