fundusze

Powered by Drupal

Różnice pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym a funduszem zamkniętym

fundusze inwestycyjne otwarte
Author: Iain Scott
Source: http://www.flickr.com
Zarówno Otwarty Fundusz Inwestycyjny, jak i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty są formami zbiorowego inwestowania środków.


O ile jednakże ewentualny inwestor może z reguły nabywać jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu bez ograniczeń, to uczestnictwo w funduszu zamkniętym częstokroć wiąże się z niezbędnością akceptacji pewnych ograniczeń.