Internet

Powered by Drupal

Jak działa współczesna centrala telefoniczna

Współcześnie trudno nie docenić płynnie prosperującej centrali telefonicznej. Mimo olbrzymiego rozwijaniu się kolejnych technologii, sprawnie działające połączenia telefoniczne są nadal jedną z najistotniejszych sposobów komunikacji w odległości. W takich centrach konsultant jest odpowiedzialny za obsługę połączeń wychodzących, których głównym inicjatorem jest dana firma. W call center odbierane są także rozmowy przychodzące, które opierają się głównie na przyjmowaniu wszelkich zamówień.

Pages