potrzeba

Powered by Drupal

Jakie są typy paliwa gazowego, jak prezentuje się rynek tego gazu w Polsce?

Palnik gazowy
Source: http://www.sxc.hu
Do tej firmy należy około dziewięćdziesiąt osiem procent rynku. Pomimo naprawdę znacznego poziomu koncentracji który wynika z wysokiego miejsca PGNiG, na rynku detalicznym istnieje konkretna liczba podmiotów, których całkowity udział stanowi około 2%. Tych kilkadziesiąt firm prowadzi działalność która polega na sprzedaży gazu ziemnego który jest kupowany od PGNiG S.A. odbiorcom końcowym. Zdecydowana większość przetransportowuje tak nabyte paliwo za pośrednictwem samodzielnych, lokalnych sieci dystrybucyjnych - http://www.handen.pl/pl/firma.html.